26 ian. 2013

Curia Mikes-Szentkeresty din Zagon, Covasna


În satul Zagon din sud-estul depresiunii Târgu Secuiesc se află curia Mikes-Szentkeresty, construcţie specifică pentru reşedinţele din Ţinutul Secuiesc, cu planimetrie dreptunghiulară şi pridvor anexat. De dimensiuni modeste, curia iese în evidenţă prin acoperişul înalt realizat în stilul barocului transilvănean, cu pantă întreruptă acoperit cu şindrilă.