19 feb. 2015

Reşedinţele nobiliare extraurbane în viziunea publicului - sondajRO: Discuția publică referitoare la protecția patrimoniului cultural este dominată de opiniile specialiștilor din domeniu și de cea a administrațiilor publice. Deși aceștia sunt principalii actori implicați în procesele de protejare, conservare și restaurare a monumentelor istorice, impactul acestor demersuri este resimțit de o gamă variată de grupuri precum: comunitatățile locale, afacerile comerciale din zonă, turiștii români şi străini, instituțiile culturale publice, organizaţiile non-profit şi nu numai.

Avand în vedere această realitate am conceput sondajul online prin care dorim să aflăm cât de importante sunt pentru voi reședințele nobiliare extra-urbane și de ce credeți că acestea trebuie protejate, conservate, restaurate şi reintegrate în circuitul economic.

Rezultatele acestui sondaj vor fi prezentate cu ocazia Zilei Mondiale a Monumentelor şi Siturilor Istorice (18 Aprilie) și vor fi incluse în proiectul Monumente Uitate 2015.

Sondajul este parte a tezei de finalizare a studilor masterale pe care colega noastră, Raluca Bărbulescu, le urmează în cadrul Centrului Internațional pentru conservare Raymon Lamaire, din cadrul K.U.Leuven, Belgia.

Lucrarea, intitulată Exploatarea potențialului economic al reședințelor nobiliare din Transilvania, România, dorește să evalueze printr-o abordare mutidisciplinară potențialul economic al castelelor, palatelor și curiilor din regiunea Intra-Carpatică.

Sondajul se adresează publicului larg. În cazul în care aveţi în proprietate sau administraţie o astfel de clădire, vă rugăm să ne contactaţi pentru a vă trimite formularul conceput pentru dumneavoastră.

Definiții termeni de specialitate, conform ICOMOS:
Conservare = totalitatea măsurilor luate pentru a se evita degradarea și a extinde viața clădirilor de patrimoniu, avându-se în vedere păstrarea semnificației culturale și valorilor acestora. Conceptul general de conservare implică tipuri variate de tratamente ce au ca scop salvgardarea clădirilor, siturilor sau orașelor istorice, acestea incluzând: managerierea, întreținerea, repararea, consolidarea, restaurarea.

Reabilitarea = este de obicei utilizată pentru a extinde viața și/sau viabilitatea economică a unei clădiri. Poate implica mai mult procese de adaptare decât de conservare, dar va păstra majoritatea trăsăturilor originale ale construcției. Reabilitarea implică lucrări ca: îmbunătațiri, modificări, remodelări, reconstrucții sau reparații.

EN:The public discourse on the preservation of cultural heritage is dominated by the views expressed by the heritage specialists and the public administration. Although these are the main stakeholders involved in the processes of protection, conservation and restoration, the impact of these actions affects a variety of groups such as: local communities, commercial businesses in the area, foreign and domestic tourists, public institutions or non-profit organizations and so on.

That is why we designed this survey that wishes to shed some light on the importance you give to the extra-urban noble residences and discover why you think they should be protected, conserved, restored.

The results of this study will be revealed on World Heritage Day (April 18th) and will be included in our 2015 projects. The goal of this research is to assess, by means of an integrated methodology, the economic potential of Transylvanian castles and manors.

The survey is part of a research paper that aims to assess by means of an integrated methodology the economic potential of Transylvanian castles and manors. The paper called Exploring the Economic Potential of the Castles and Manors from Transylvania, Romania is the graduation thesis of our colleague Raluca Bărbulescu for the program she is following at The International Centre for Conservation, K.U.Leuven, Belgium.

The survey targets the general public. If you are the owners or administrators of such buildings, please contact us so we can send a special form created for you.

According to ICOMOS these are the definitions for some specialized terms: 
Conservation = all measures taken in order to avoid deterioration and to extend the life of cultural heritage while also keeping its significant heritage messages and values. The general concept of conservation implies various types of interventions aimed at safeguarding buildings, sites or historic towns; these include management, maintenance, repair, consolidation, restauration.

Rehabilitation = is usually carried out in order to extend a building's life and/or its economic viability. It may involve more adaptation than conservation, but will still preserve most of the building's original features. It may involve upgrading, some modification, remodelling, rebuilding or retrofitting, and some repairs.

(vizualizaţi sondajul în alt tab | open survey in new tab)