22 sept. 2015

Castele și conace revitalizate: Conacul Chiroiu din Condeești

Conacul Chiroiu este azi o pitorească clădire în stil Neoromânesc ce se distinge imediat în peisajul rural al satului Condeești. Din ansamblul inițial construit de familia Chiroiu, în anul 1920, se mai păstrează doar conacul. Ansamblul a fost naționalizat de comuniști și transformat în sediul C.A.P. Unicul moștenitor al familiei Chiroiu a renunțat la restituirea în natură a proprietății. Fostul proprietar a cumpărat de la Consiliul Local Bărcănești conacul și un 1 ha de teren. Actualii proprietari au achiziționat în anul 2004 conacul și terenul aferent, au cumpărat terenuri din vecinătate iar în 2012, pentru a institui zona de protecție a monumentului au concesionat de la Consiliul Local Bărcănești (pe 49 de ani) o suprafață de teren de aproximativ 6 ha. La interviu ne-au răspuns cei doi proprietari, Rareș Pop și Daiana Anghel.

Conacul Chiroiu din Condeești.
foto - Raluca Zaharia - 2013


1. Povestiți-ne puțin despre istoria conacului și cum ați intrat în posesia acestuia.

Conacul este singura construcție nedistrusă dintr-un ansamblu gospodăresc construit în anii 1920 de către familia Chiroiu, o familie din zonă proaspăt înstărită la acea vreme (în niște circumstanțe controversate). Ansamblul a fost "naționalizat" de comuniști și transformat în sediul C.A.P-ului zonal. După evenimentele din 1989, unicul moștenitor al familiei Chiroiu a renunțat la restituirea în natură a proprietății în favoarea unor compensații financiare. Fostul proprietar (Anastasescu Cristian) a cumparat de la Consiliul Local Bărcănești conacul și suprafața de 1 ha teren aferent construcției.
Astfel se face că noi am achiziționat în anul 2004 conacul și terenul aferent de la o persoană fizică precum și  terenuri din vecinătăți din dorință de a deține cât mai mult din aria zonei de protecție a monumentului. In 2012 am concesionat de la Consiliul Local Bărcănești (pe 49 de ani) o suprafață de teren de aproximativ 6 ha aflată în imediata vecinătate a conacului. Concesiunea a fost obținută în vederea instituirii zonei de protecție a monumentului.

Conacul Chiroiu 
imagine din arhiva proprietarilor actuali


2. Care a fost motivația achiziționării conacului și ce v-a determinat să investiți în salvarea lui? Care sunt punctele sale forte? Dar cele slabe?

 Motivația achizitionării derivă pe de o parte din dorința reînvierii unui stil de viată tradițional rural, iar pe de altă parte din necesitatea de a salva un obiect patrimonial încărcat de istorie. Deși facem parte dintr-o generație care a trăit relativ puțin în comunism, am dorit să contribuim direct la reparația morală și materială cauzată de degradarea culturală adusă de comunism.

Ca puncte forte, am menționa valoarea patrimonială, arhitectonică și culturală, distanța relativ mică de București (58 km) dar și suprafața actuală a întregului parc (aprox 11 ha incluzând terenurile limitrofe din extravilan), iar ca puncte slabe vecinătătile, faptul că nu s-a respectat zona de protecție, insalubritatea și infracționalitatea zonei.

Conacul Chiroiu din Condeești.
foto - Raluca Zaharia - 2013


3. Care era situația ansamblului în momentul în care ați intrat în posesia acestuia și cum a decurs procesul de conservare/reabilitare?

In momentul achiziției, monumentul se afla într-o stare foarte avansată de degradare. Dintr-un ansamblu gospodăresc bine structurat și dezvoltat nu mai rămăsese decat construcția conacului, multitudinea de anexe fiind complet distruse, demolate de către sătenii din zonă. Un exemplu elocvent: la baza conacului, în beciul acestuia și la temelia terasei se făcuseră săpături adânci cu scopul de a găsi un tezaur ascuns de către familia Chiroiu în zilele premergătoare naționalizării.

La momentul achiziției am fost asigurați de către autoritățile locale de sprijinul acestora precum și de disponibilitatea lor de a vinde terenul învecinat pentru refacerea gospodăriei și instaurarea zonei de protecție.

La mai puțin de 3 luni după achiziție, primarul nou ales a fost extrem de necooperant. Exponentul unor orgolii si interese locale profund corupte, acesta ne-a tratat mereu cu aversiune, a făcut nenumărate abuzuri din dorința de a ne determina să renunțăm la planurile noastre. Nu numai că a refuzat să respecte promisiunea instituției de a vinde terenul, dar sub administrarea acestuia terenul învecinat a devenit o veritabilă groapă de gunoi. Primaria a preferat să plătească amenzi Gărzii de Mediu din bugetul local, decât să intervină să salubrizeze zona.

Conacul Chiroiu 
imagine din arhiva proprietarilor actuali


La mai puțin de 30 m de conac, pe terenul Consiliului Local și în aria de protecție a monumentului, s-au ridicat case fără autorizație de construcție și fără chiar să se dețină drept de proprietate asupra terenului pe care s-a construit. Totul sub acordul tacit al autorităților locale care refuzau permanent să răspundă sesizărilor noastre.

În fața acestor piedici, a amenințărilor primarului, am fost nevoiți să sistăm lucrările de restaurare a monumentului, deși investisem deja sume considerabile într-un proiect avizat de Comisia Ministerială și achiziționasem materialele de construcție.

Am fost nevoiți astfel să înregistrăm timp de 8 ani pierderi după pierderi, o mare parte din materialele de construcție achiziționate degradându-se sau fiind furate. În ciuda unor audiențe și memorii la Consiliul Județean, Prefectura Slobozia, dincolo de amabilități de complezență nu am reușit să găsim niciun sprijin concret la autorități. Singurul ecou în această luptă surdă a venit din partea Inspecției de Stat în Construcții Ialomița, care a luat măsuri.

In baza unui articol de lege care reglementează instituirea zonei de protecție a monumentelor, am reușit în cele din urmă să concesionăm terenul învecinat și am reluat demersurile restaurative prin proiectul Parc Cultural Nicolae Chiroiu. Acesta se află în stare avansată de avizare, zona de protecție a monumentului urmând a fi reglementată printr-un PUZ la al carui studiu se lucreaza de doi ani.

Suport am primit de la  experții în monumente cu care am lucrat de-a lungul timpului și care ne-au ințeles motivația de a nu renunța la salvarea monumentului (Ruxandra Nemțeanu și Tudor Spoială) și din partea unor ONG-uri care ne-au consiliat vizavi de relația cu autoritățile (Roxana Wring, Pro-domo, Raluca Munteanu, Pro-Patrimonio). Mai nou, proiectul PUZ este semnat de Cosmin Olteanu și Vasile Zastavnitchi (o echipă cu răbdare de fier) iar pentru avizarea de către Comisia de Cultură a proiectului am beneficiat pentru partea de peisaj de ajutorul lui Nicolas Triboi, care a înțeles imediat ce am dorit pentru acest obiectiv.

Conacul Chiroiu 
imagine din arhiva proprietarilor actuali


4. De atunci, conacul a trecut printr-un proces de conservare/reabilitare? În ce constă mentenanța acestuia? Cum decurge procesul de obținere a fondurilor necesare întreținerii și care este valoarea anuală a investiției?

Despre starea avansată de degradare am vorbit mai anterior. În momentul suspendării lucrărilor de reabilitare, construcția era decopertată la interior, se efectuaseră deja câteva lucrări de subzidire și întărire a unor pereți interiori, instalația electrică fiind complet renovată.

În faza de conservare s-a asigurat paza permanentă, s-au efectuat mici reparații la acoperiș și s-au efectuat lucrări repetate de curățenie și întreținere.

După concesionarea terenului și constituirea zonei de protecție s-a trecut la salubrizarea acesteia. S-au ridicat și dus la groapa de gunoi zeci de tone de deșeuri menajere, s-au făcut lucrări de curățire și nivelare a terenului. S-a demolat o construcție ilegal construită. S-au plantat peste 1500 de arbori și arbuști și s-a îngrădit un perimetru de peste 1,3 km cu gard din zidărie, stâlpi metalici cu tablă, panouri bordurate și plasă împletită. Au fost mutati stălpi din beton, s-a trecut la racordarea electrică subterană, au fost forate puțuri de apă.

La ora actuală sunt în desfășurare lucrări de construcție a anexei "Casa Paznicului" și se fac diverse amenajări peisagere.

Costul tuturor acestor lucrări a fost acoperit din fonduri proprii, nu am beneficiat de nici un sprijin material din partea vreunei autoritati. Mai mult, am efectuat tot din fonduri proprii lucrări de amenajare pe domeniul public în beneficiul comunității locale: am amenajat Monumentul Eroilor, am săpat un șanț pentru colectarea apelor pluviale de-a lungul Străzii Conacului și Str. Mihai Viteazul și am plantat arbori ornamentali în vecinătatea proprietății. Suma cheltuită până în prezent depășește 150 000 euro.

Conacul Chiroiu din Condeești.
foto - Raluca Zaharia - 2013


5. Care este utilitatea actuală a ansamblului și ce planuri de viitor aveți pentru acesta?

Utilitatea actuală a ansamblului este minimă. Planurile prevăd construcția unor anexe gospodărești: bucătăria de vară, casa paznicului, casa grădinarului, dom geodezic, atelier, pensiune agroturistică.

Pentru activitățile agroturistice prevedem un numar de ordinul sutelor de vizitatori anual, preponderent în perioada mai caldă (primăvară, vară, toamnă). Activitățile turistice prevăzute se vor desfășura în jurul unei direcții educative și culturale: serate muzicale, seminarii și ateliere de lucru cu tematici culturale, horticole sau ecologice. Turistii vizati au vârsta medie, naționalități europene iar timpul petrecut ar fi între 2-3 zile si 1-2 săptămâni.

6. Considerați că este important ca publicul larg să cunoască povestea conacului dumneavoastră? Ce demersuri ați făcut pentru informarea publicului?

Suntem de parere că orice popularizare are și o componentă de feed-back constând în idei proaspete,  puncte de vedere noi, din care nu avem decât de câștigat.

La stadiul actual, singurele demersuri publice sunt legate de adopția de căței amărâți pe care-i salvăm de la gropile de gunoi. După ce vom finaliza lucrările de reabilitare, demersurile publice vor fi legate de promovarea activităților pe care le vom organiza.

***


Acest interviu a fost realizat în iunie 2015, ca parte a proiectului Monumente Uitate -  Castele și conace revitalizate, ce dorește să aducă în atenția publicului o serie povești de succes ce au avut ca rezultat revitalizarea reședințelor nobiliare. Contextul în care acestea s-au născut diferă de la caz la caz, dar au un numitor comun și anume conacele uitate ce revin la viață sub îngrijirea actualilor proprietari. Profilul celor care investesc în astfel de clădiri este în curs de a se defini. Putem vorbi de autorități locale sau investitori privați care au reușit să vadă potențialul economic al acestor clădiri, de urmași ai nobilimii care doresc să reinstaureze clădirile ca exponenți ai istoriilor de familie, de membri ai comunităților locale care cred în valoarea culturală a acestora, sau de asociații de profil care vor să redefinescă conceptul de monument istoric în societatea românească.

Următorul episod va fi dedicat conacului Manaszy din Hodoni, județul Timiș. Povestea lui, curând.

Conacul Manaszy din Hodoni

Citește despre Monumente Uitate - castele și conace revitalizate:

***
Monumente Uitate -  Castele și conace revitalizate este un proiect realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Arhitecților din România și al Ordinului Arhitecților din România, din Timbrul Arhitecturii. Parteneri: Institutul Naţional al Patrimoniului, Asociaţia Istoria Artei, Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Mureş. 

8 sept. 2015

Castele și conace revitalizate: Castelul Teleki din Gornești

Castelul Teleki


Castelul Teleki, aflat în judeţul Mureş, este o impunătoare clădire barocă de secol XVIII. În perioada regimului comunist, ansamblul a fost transformat în preventoriu TBC pentru copii, funcţiune păstrată până în 2011. Ansamblul a fost retrocedat descendenţilor familiei Teleki, care au înfiinţat Asociaţia Castelul Teleki şi în prezent caută posibilităţi pentru a-l restaura şi a-i oferi o nouă funcţiune. La întrebările noastre a răspuns contele Kalman Teleki, unul dintre cei patru proprietari ai castelului.

contele Kalman Teleki


Povestiți-ne puțin despre istoria castelului și cum ați reintrat în posesia acestuia.

Comuna Gorneşti se întinde pe valea Mureşului, între Tîrgu-Mureş şi Reghin. Istoria de peste şapte secole a comunei se împleteşte cu numele moşierilor ei. Numele comunei apare în documente pentru întâia oară în 1319, când regele Ungariei Carol Robert dăruieşte lui Szécsényi Simon domeniul Nagysajó, de care aparţinea şi Gornestiul, amintit la aceea vreme sub numele de Knezeg. Se presupune că aşezarea existase încă din epoca lui Árpád, dar nu se cunosc dovezi directe. La rândul lui, Sigismund de Luxemburg (1387-1437), dăruieşte în 1405 moşia lui Somkeréki Antal, ca recompensă pentru faptele de arme, întrucât acesta s-a numărat între  cei care au salvat viaţa lui Sigismund de Luxemburg în bătălia pierdută la Nicopole (1396). István, unul din fii lui Antal, a ridicat o cetate pe moşia de la Gorneşti, construită parţial din piatră, având două bastioane si două turnuri mai mici. Cetatea era înconjurată de un şanţ de apărare, iar intrarea principală era prevăzută cu un pod mobil. Ca dimensiuni, era similară cu dimensiunile castelului baroc de astăzi. Ultimul bărbat din familie, István, moare în 1642. Până la moartea survenită în 1670, soţia lui, Mindszenti Krisztina, a fost proprietara moşiei. Apoi, domeniul ajunge la familia Bánffy, iar după executarea lui Bánffy Dénes în 1674, ea trece în stăpânirea lui Teleki Mihály.

gravură de Ludwig Rohbock 

Neamul Teleki este urmaş al vechii familii Garázda. Blazonul lor, o capră ridicându-se din flăcări, îl primesc de la regele Sigismund, în 1409. Teleki Mihály este unul din cei mai celebri oameni politici ai Principatului transilvan. Este omul de încredere al principelui Apaffi, fiind întemeietorul averii şi puterii familiei. Şi-a pierdut viaţa în 1690 în bătălia de la Zărneşti. După moartea sa, cei cinci fii au devenit conţi ai Sfântului Imperiu Romano-German. Aceştia au fost, la rândul lor, întemeietorii diverselor ramuri ale familiei. Gorneştiul a fost moştenit de către cel mai mic dintre fii, Sándor. Acesta a fost un mecena al bisericii reformate ardelene şi al aşezămintelor de învăţământ reformate. Dintre fii acestuia, s-a născut la Gorneşti Sámuel, cancelar al Transilvaniei şi întemeietorul bibliotecii care-i poartă numele din Tg.-Mureş.

Castelul Teleki, foto: arh. Eugen Greceanu, 1962.
Fototeca Institutului Național al Patrimoniului, Arhiva DMI

Gorneşti a fost moştenit de fiul său László. Acesta a creat o bibliotecă personală şi el este cel care, în locul cetăţii învechite, în 1772 a pornit construcţia unui castel conform gusturilor epocii, construcţia fiind terminată în 1802. Fiul său, József a moştenit de la tatăl dragostea pentru cărţi. Între 1759 - 1761, în timpul unei călătorii prin Europa, i-a cunoscut pe Voltaire şi pe J.J. Rousseau. Datorită urmaşilor săi, biblioteca va constitui baza bibliotecii Academiei de Ştiinţe Maghiare. Moşia de la Gorneşti a fost moştenită de către fiul său, József. De numele acestuia se leagă tranformarea parcului francez în parc englezesc. După moartea sa, survenită în 1817, soţia sa, Teleki Zsófia  i-a ridicat un monument, care se poate vedea şi azi în parcul castelului. Fiul lui, Domokos, a devenit o figură remarcabilă a generaţiei reformiste, cu preocupări în domeniul istoriei. În 1874 se naşte nepotul său (copilul fetei sale Ilona), contele Bethlen István, primul ministru de mai târziu (1921-1931). Alt nepot, Domokos, colecţionar de artă, se dedică arheologiei şi înfiinţează la castel un muzeu, piesele cele mai valoroase constituindu-le colecţia de covoare orientale. Ultimii proprietari ai castelului sunt contele Teleki Mihály (1921-1988) şi soţia, contesa Tisza Aimée (1914-1991). În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cea mai mare parte a valorilor castelului au fost distruse. După naţionalizarea din 1949, până în 2011, în clădire a funcţionat un preventoriu TBC. Din 2011, impozantul monument istoric a revenit în proprietatea familiei Teleki.

Castelul Teleki, foto: arh. Eugen Greceanu, 1962.
Fototeca Institutului Național al Patrimoniului, Arhiva DMI

Am recăpătat proprietatea după un proces de cinci ani, trecând prin cele trei faze ale sistemului judiciar. Am fost obligaţi să menţinem unitatea care a exploatat castelul încă 5 ani iar aceşti ani au fost foarte dăunători, pentru că întreţinerea clădirii a fost neglijată şi ultimele piese care puteau fi furate... au fost furate.

Castelul Teleki


Care a fost motivația recuperării fostului ansamblu nobiliar și ce v-a determinat să investiți în salvarea lui?

Motivaţia principală a fost de fapt felul în care am fost crescuţi de către părinţii noştri, care au zis întotdeauna că avem o sarcină să salvăm ce este posibil de salvat. Totodată, respectul pe care îl datorăm strămoşilor noştri, care sunt îngropaţi în biserica satului şi în cripta familiei. Aşa că niciodată nu am pus problema să nu încercăm recuperarea şi salvarea acestui castel.

Care era situația ansamblului în momentul în care ați intrat în posesia acestuia și cum a decurs procesul de conservare? În ce constă mentenanța acestuia? Puteţi aproxima valoarea investiţiei?

Dacă este să mă uit la castel cu ochiul meu din est, nu este absolut nicio poblemă, dar cu ochiul meu din vest ... sunt foarte multe probleme. Până acum, noi nu am avut nicio legătură cu autorităţile pentru că încă nu s-a făcut nicio lucrare de restaurare. Nu am făcut până acum decât lucrări de conservare şi menţinerea castelului în stare cât mai bună. Nu am obţinut până acum niciun fond pentru întreţinerea clădirii, dar noi, familia, am cheltuit aproximativ 70000 €. Am făcut lucrări de întreţinere cât mai corecte şi încercăm să organizăm diferite evenimente. Încercăm să vedem la ce o să putem utiliza un castel de dimensiuni considerabile în secolul XXI.

SoNoRo Conac, 2013. 

Care este utilitatea actuală a ansamblului și ce planuri de viitor aveți?

În prezent, Castelul Teleki din Gorneşti este un obiectiv turistic din ce în ce mai atrăgător pentru public. Ansamblul este vizitabil pe tot parcursul anului. În general cei mai mulţi turişti vin în perioada aprilie - octombrie, perioada cea mai aglomerată fiind mai, iulie si august. Timpul mediu pe care turiştii îl petrec la noi este de 40 de minute. Majoritatea turiştilor sunt din ţară şi din Ungaria,  dar vin turişti şi din alte ţări ale Europei, chiar şi din locuri mai exotice ca Australia şi Chile. Anul trecut am avut aproximativ 5000 vizitatori. Organizăm o largă varietate de evenimente: Balul Anual al Castelului, Ziua Castelului, concerte, expoziţii, tabere de cercetași sau tabere de creație sau studiu dedicate artiștilor, arhitecților și istoricilor, dar şi nunţi şi alte evenimente private.

Balul Castelului, 2014

Nuntă la Castelul Teleki

Considerați că este important ca publicul larg să cunoască povestea conacului dumneavoastră? Ce demersuri ați făcut în acest sens?

Pentru moment cel mai important lucru pentru noi este să promovăm turismul. Noi suntem încă în perioada de reflecţie privind viitorul castelului. Pentru promovarea castelului organizăm Ziua Castelului. Am avut mai multe publicaţii în mass media internă şi internaţională. Ne puteţi găsi şi pe facebook sau pe site.

(o parte din) echipa Castelului Teleki


***
Acest interviu a fost realizat în aprilie 2015, ca parte a proiectului Monumente Uitate -  Castele și conace revitalizate, ce dorește să aducă în atenția publicului o serie povești de succes ce au avut ca rezultat revitalizarea reședințelor nobiliare. Contextul în care acestea s-au născut diferă de la caz la caz, dar au un numitor comun și anume conacele uitate ce revin la viață sub îngrijirea actualilor proprietari. Profilul celor care investesc în astfel de clădiri este în curs de a se defini. Putem vorbi de autorități locale sau investitori privați care au reușit să vadă potențialul economic al acestor clădiri, de urmași ai nobilimii care doresc să reinstaureze clădirile ca exponenți ai istoriilor de familie, de membri ai comunităților locale care cred în valoarea culturală a acestora, sau de asociații de profil care vor să redefinescă conceptul de monument istoric în societatea românească.

Următorul episod va fi dedicat conacului Chiroiu din Condeești. Povestea lui, aici.

conacul Chiroiu din Condeești, 2014


***
Monumente Uitate -  Castele și conace revitalizate este un proiect realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Arhitecților din România și al Ordinului Arhitecților din România, din Timbrul Arhitecturii. Parteneri: Institutul Naţional al Patrimoniului, Asociaţia Istoria Artei, Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Mureş. 

7 sept. 2015

Castele și conace revitalizate


În ultimii ani, interesul pentru vechile reşedinţe nobiliare din România a crescut. Fie că e vorba de numărul din ce în ce mai mare de curioşi ce pleacă să străbată satele în căutare de vechi conace, sau de antreprenori ce încep aventura de a readuce astfel de clădiri la frumuseţea de altădată, se poate observa clar un curent din ce în ce mai amplu de redescoperire a reşedinţelor nobiliare extraurbane.

Prin proiectul Monumente Uitate am găsit la nivelul întregii țări în jur de 70 de povești de succes ce au avut ca rezultat revitalizarea reședințelor nobiliare. Contextul în care acestea s-au născut diferă de la caz la caz, dar au un numitor comun și anume conacele uitate ce revin la viață sub îngrijirea actualilor proprietari. Profilul celor care investesc în astfel de clădiri este în curs de a se defini. Putem vorbi de autorități locale sau investitori privați care au reușit să vadă potențialul economic al acestor clădiri, de urmași ai nobilimii care doresc să reinstaureze clădirile ca exponenți ai istoriilor de familie, de membri ai comunităților locale care cred în valoarea culturală a acestora, sau de asociații de profil care vor să redefinescă conceptul de monument istoric în societatea românească.

foto: Monumente Uitate, 2014

Procesul de revitalizare al unei clădiri istorice este de cele mai multe ori unul de durată, ce se desfășoară pe parcursul a câțiva ani. Acesta începe cu studierea amănunțită a clădirii și a contextului acesteia, alegerea programului arhitectural potrivit și se continuă cu intervenția propriu-zisă, de restaurare, care implică de cele mai multe ori noi perioade de cercetare. În acest proces, relația cu autoritățile locale este esențială, dar dacă în unele cazuri acestea se implică și susțin eforturile proprietarilor există și cazuri mai puțin fericite în care instituțiile abilitate nu numai că privesc impasibile, dar chiar împiedică ducerea la bun sfârșit a acestor proiecte.

foto: Alternativa pentru monumente, 2014

Pentru a arăta câteva dintre cele mai frecvente probleme cu care proprietarii de clădiri istorice se confruntă și pentru a transparentiza iniţiativele din spatele porţilor istorice, ne-am propus să prezentăm, inițial printr-o expoziție itinerantă, câteva astfel de poveşti văzute prin prisma celor ce şi-au luat angajamentul de a readuce aceste clădiri istorice la viaţă. Am vorbit cu membrii vechilor familii nobiliare, cu echipele muzeelor sau ONG-urilor şi cu antreprenorii implicaţi pentru a arăta, în final, că DA, SE POATE.

foto via Muzeul Municipal Carei

Astfel, pornind de la o serie de interviuri realizate în perioada mai-iunie 2015, am creat expoziţia Monumente Uitate: castele și conace revitalizate, dedicată acestor iniţiative. Aceasta aduce în discuție o paletă variată de abordări, idei interesante de revitalizare, proiecte de reabilitare în curs sau recent realizate și restaurări de succes efectuate înainte de 1989. Informațiile prezentate se referă la procesul de retrocedare al proprietăților, relația cu autoritățile statului, proiectele de revitalizare sau reabilitare sau, după caz, procesul de mentenanță al clădirilor, finanțarea necesară implementării unor astfel de proiecte şi perspectivele de dezvoltare.

Datorită faptului că interviurile s-au dovedit a fi deosebit de interesante iar expoziția a reușit să prezinte doar în mare problematica, am hotărât ca în următorele luni să le publicăm integral pe blog. Pe primul, dedicat Castelului Teleki din Gorneşti, îl veţi putea citi aici.

Castelul Teleki, jud. Mureș.


***

Expoziția Monumente Uitate – Castele şi conace revitalizate este realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Arhitecților din România și al Ordinului Arhitecților din România, din Timbrul Arhitecturii. Parteneri: Institutul Naţional al Patrimoniului, Asociaţia Istoria Artei, Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Mureş. Aceasta călătoreşte prin ţară, iar programul ei poate fi consultat mai jos.


***


Expoziția Monumente Uitate – Castele şi conace revitalizate este realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Arhitecților din România și al Ordinului Arhitecților din România, din Timbrul Arhitecturii. Parteneri: Institutul Naţional al Patrimoniului, Asociaţia Istoria Artei, Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Mureş.

Expoziţia poate fi văzută după următorul program*:


* Programul va fi actualizat periodic.