Monumente Uitate este un program cultural și de cercetare al cărui obiective sunt inventarierea castelelor și conacelor de pe actualul teritoriu al României, creșterea notorietății acestora în rândul publicului larg și crearea unui spațiu de dialog între specialiști, beneficiari și pasionați ai acestui segment de patrimoniu.

Proiectul studiază fostele reședințe extraurbane ale elitelor locale, ce datează din secolul al XVI-lea până în prima jumătate a secolului al XX-lea. Acestea prezintă o mare varietate stilistică, ce îmbină expresiile consacrate vest-europene cu elemente locale, rezultând astfel o arhitectură originală. Stilurile arhitecturale întâlnite diferă în funcție de epoca și zona în care clădirile au fost construite și se încadrează în Renaștere, Baroc, Neoclasicism, Romantism, Eclectism, stilul Neo Românesc și chiar Art Nouveau, Art Deco sau Modernism. În România se păstrează astăzi în jur de 1000 de astfel de ansambluri.

Acestora li se adaugă alte numeroase reședințe dispărute de-a lungul timpului, dar ale căror imagini și istorie se păstrează încă. Acestea constituie o componentă aparte a patrimoniului construit național, insuficient cunoscută sau valorificată astăzi.

Procesul de inventariere a început în anul 2008, în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. De atunci, patru generații de voluntari, studenți ai Facultății de Arhitectură, au contribuit la arhiva proiectului cu informații privind reședințele nobiliare extraurbane din Transilvania, Crișana și Maramureș. În 2012, coordonatorii proiectului, alături de alți tineri specialiști în domenii conexe, au decis să înființeze Asociația ARCHÉ, proiectul fiind dezvoltat și extins, pe parcursul următorilor trei ani, la nivelul întregului teritoriu al României.

Principalul rezultat este arhiva online www.monumenteuitate.org ce oferă gratuit imagini, informații generale, istorice și de arhitectură, precum și reprezentări grafice ale reședințelor, clasate sau nu ca monumente istorice, din Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Totodată, Monumente Uitate a contribuit la dezvoltarea altor inițiative ale Asociației ARCHÉ, precum Castle Break sau Școala de Vară la Castel.

Timeline

  • 2012: coordonatorii proiectului fondează Asociația ARCHÉ
  • 2013: campanii de teren în Moldova și Banat
  • 2013: lansarea Castle Break - tururi culturale la castele și conace mai puțin cunoscute
  • 2014: campanii pe teren în Muntenia, Oltenia și Dobrigea Monumente Uitate; platforma monumenteuitate.org atinge nivelul național
  • 2016: Școala de Vară la Castel - prima ediție a workshopului interdisciplinar dedicat restaurării domeniilor nobiliare are loc la Castelul Teleki din Gornești.
  • 2019: Scoala de Vară la Castel se extinde pe Domeniul Cantacuzino din Florești

La mai bine de 10 ani de la demararea proiectului, ne dorim să continuăm actualizarea bazei de date și să mobilizăm autoritățile, specialiștii, societatea civilă și publicul larg pentru salvarea patrimoniului în pericol și transformarea lui în resursă pentru dezvoltarea durabilă.

0 Comentarii