Care sunt etapele unei restaurări de succes?
Cum pot fi conacele și castelele din România aduse în atenția publicului larg după ce, mai bine de decenii, au fost excluse din circuitul economic?
Care sunt specialiștii a căror expertiză este necesară pentru implementarea proiectelor de revitalizare? 
Cum se pot finanța aceste proiecte?
Care sunt normele legale ce trebuie respectate în derularea lucrărilor de restaurare?

...Acestea sunt doar câteva dintre întrebările pe care proprietarii de castele și conace din România și le pun în mod frecvent și la care răspunsurile se lasă, de multe ori, îndelung așteptate.

În același timp, există o serie de foste reședințe nobiliare care deja au făcut obiectul unor intervenții de revitalizare sau chiar restaurare. Acestea sunt clădiri de patrimoniu ale căror proprietari au găsit răspunsuri la întrebările de mai sus - clădiri care au devenit adevărate motoare de dezvoltare pentru comunitățile locale și care generează beneficii economice, dar și sociale pentru o varietate de stakeholderi, de la proprietari la mici antreprenori și autorități locale.

Pentru ca exemplele de bună practică să fie diseminate către cât mai mulți proprietari de castele și conace din România, dar și pentru a stabili un dialog eficient, pe termen lung, atât între proprietari, cât și între proprietari și specialiști din diverse domenii conexe protejării patrimoniului, Asociația ARCHÉ a lansat, în prag de toamnă, seria de evenimente ARCHÉ HERITAGE TALKS.

Prima ediție a avut loc marți, 11 octombrie 2016, locul de desfășurare fiind - nu întâmplător - unul emblematic pentru patrimoniul construit: Hanul lui Manuc din București. Evenimentul a fost deschis de către Ștefan BÂLICI, arhitect și manager al Institutului Național al Patrimoniului, care a realizat o radiografie a principalelor constrângeri în protejarea patrimoniului construit: finanțarea discriminatorie a proiectelor de restaurare prin orientarea fondurilor disponibile din Planul Național de Restaurare strict către proprietarii publici și cultele religioase, absența datelor privind situația actuală a proprietăților incluse pe Lista Monumentelor Istorice, absența resurselor necesare monitorizării permanente a stării de conservare a monumentelor istorice și impunerii de sancțiuni pentru proprietarii care nu respectă obligațiile prevăzute de lege.

Ulterior, discuțiile cu specialiștii invitați au vizat atât posibilitățile de finanțare a proiectelor de revitalizare, cât și soluțiile de marketing disponibile proprietarilor și administratorilor de clădiri de patrimoniu.

La discuții au fost prezenți proprietari de castele și conace de pe întreg teritoriul tarii, care dețin imobile în diferite stări de conservare, factorul comun fiind dorința acestora de a le transforma în destinații turistice și povești de succes:

Urmăriți acest link pentru pozele oficiale de la evenimentul ARCHÉ HERITAGE TALKS

„Această serie de evenimente a pornit de la o nevoie reală de dialog interdiscilinar, prin care problemele proprietarilor de monumente să fie analizate, în vederea trasării unor direcții de acțiune concrete și direct conectate la situația din teren. Sperăm că prin prezentarea unor modele de bună practică dar și prin creionarea unor soluții viabile, să ajustăm tonul discursului public despre starea castelelor și conacelor din România. Considerăm că împărtășirea directă a experiențelor între proprietarii privați, cea mai mare categorie de proprietari, va duce la o schimbare de paradigmă, demonstrând că revitalizarea castelelor și conacelor este, într-adevăr, posibilă”.

arh. Camelia Raluca BĂRBULESCU,
președinte al Asociației ARCHÉ

0 Comentarii