26 ian. 2013

Curia Mikes-Szentkeresty din Zagon, Covasna


În satul Zagon din sud-estul depresiunii Târgu Secuiesc se află curia Mikes-Szentkeresty, construcţie specifică pentru reşedinţele din Ţinutul Secuiesc, cu planimetrie dreptunghiulară şi pridvor anexat. De dimensiuni modeste, curia iese în evidenţă prin acoperişul înalt realizat în stilul barocului transilvănean, cu pantă întreruptă acoperit cu şindrilă. 


Teritoriu aflat pentru multe secole în proprietatea uneia dintre cele mai vechi şi înstărite familii nobiliare secuieşti, Mikes de Zăbala, satul Zagon se află aşezat între două culmi muntoase, având un amplasament strategic în vederea apărării graniţelor sud-estice transilvănene. Istoria proprietăţilor nobiliare este un lung şir de transformări rezultate de deposedări şi împroprietăriri, lărgiri de domenii în urma căsătoriilor, achiziţionări în vederea creşterii capitalului economic, iar familia Mikes nu face excepţie. Aşezarea intră în proprietatea familiei Mikes în anul 1578 alături de alte domenii din Păpăuţi, Pachia, Brateş, Covasna, Moacşa şi Reci în urma unei donaţii din partea principelui Báthori Zsigmond lui Mikes Mihály, ca răsplată pentru devotamentul şi prestaţiea militară.  

Mikes Kelemen (1690-1761) [sursa]

Această reşedinţă este cunoscută în istoriografie ca fiind casa părintească a lui Mikes Kelemen, considerat fondatorul literaturii maghiare transilvănene. Deşi provine dintr-o familie de confesiune reformată, este îndrumat spre cursurile la Colegiul Iezuit din Cluj-Napoca înfiinţat pentru promovarea Contra-Reformei, dar prin băncile căruia trec fiii celor mai de seamă familii princiare sau nobiliare, indiferent de confesiune. Se bucură de poziţii politice importante, mărind considerabil averea familiei, în special datorită principelui Apafi I care îi donează domeniile familiei Béldi de la Ozun (Covasna) şi Budila (Braşov) în anul 1679. Cea mai importantă funcţie pe care o va deţine de-a lungul vieţii este de şambelan al principelui Rákoczy Ferencz II, ultimul  principe transilvănenean, fiind nevoit să fie alături de acesta în conflictele cu Habsburgii.  În anul 1693 Mikes Mihály, membru al Guberniului şi căpitan general în Trei Scaune, este ridicat la rang de baron, iar în 1696 la rang de conte, primind şi domeniul de la Zăbala unde îşi stabileşte reşedinţa... (continuarea pe monumenteuitate.org


Niciun comentariu: