23 oct. 2013

Expoziţia „Urbanismul printre urbanişti”
Asociaţia Absolvenţilor Urbanişti şi Peisagişti din România (A.A.U.P.R.) organizează în parteneriat cu Facultatea de Urbanism din cadrul U.A.U.I.M., în perioda 22-25 octombrie 2013, expoziţia „Urbanismul printre urbanişti”. Scopul evenimentului este promovarea tinerilor licenţiaţi în urbanism şi peisagistică. Acesta se va desfăşura în spaţiul expoziţional al U.A.U.I.M., str. Academiei, nr. 18-20, 010014, Bucureşti. 

12 oct. 2013

Mormântul Marelui Ban Theodor Văcărescu

Între poveştile despre familiile nobiliare din România şi reşedinţele lor extraurbane merită inserate uneori şi mici paranteze legate de alte urme ale acestora ce pot fi descoperite de ochii curioşi. Acesta este unul dintre acele cazuri.

Acum câteva luni am ieşit într-o scurtă plimbare la Mănăstirea Cernica. Plimbându-ne prin cimitirul mănăstirii, despre care auzisem că adăposteşte câteva personalităţi faimoase, privirea ne-a fost atrasă de un mormânt uşor ascuns în spatele altor monumente, pe a cărui suprafaţă apare reprezentat “Ochiul Providenţei”, deseori asociat cu simbolistica masonică.  


Literele chirilice de pe piatra funerară indicau faptul că mormântul era mai vechi de 1862, dată la care Alexandru Ioan Cuza a decretat înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin. Ne-am aplecat, am dat frunzele la o parte de pe lespede şi am deluşit: Supt această piatră să odihneşte răposatul întru fericire robul lui Dumnezeu Marele Ban şi Cavaler Teodor Văcărescu născut la anul 1774 încetat din viaţă la anul 1853 octomvrie 9.

Întorşi acasă, am căutat prin bibliotecă, să vedem ce putem afla despre Marele Ban Teodor Văcărescu.